facebook

Център за книгата

 

 

Центърът за книгата е създаден на 1.08.2016 г. и е част от Администрация на Настоятелството. В структурата на Центъра влизат Библиотека, Издателство, Университетски архив и отдел „Книжарници и книгоразпространение“.

 

 

 

Целта на новата структура е да бъде модерен културен и информационен център, който да разпространява образователните, научните и творческите постижения на университета, обединявайки работата на доказани университетски звена.

Центърът развива дейността си според утвърдените нормативни документи от Академичния съвет на НБУ.

 

Директор

Надя Терзиева
Библиотека, първи етаж
тел.: 02/8110 290, в. 1290
e-mail: nterzieva@nbu.bg

 

Зам. -директор

Ангелина Гимишева
тел. 02/8110293, в. 11904
имейл: agimisheva@nbu.bg

 

 Център за книгата във Фейсбук